top of page
Croeso i

Eglwys Sant Iago, Y Wig

Our Services

We come together every Sunday:

8:00am - via the St James Facebook page, St James Church Wick | Facebook

11:00am in St James' Church

Eglwys Sant Iago

Croeso i eglwys Sant Iago, yn swatio yng nghanol pentref Y Wig ym Mro Morgannwg. Mae eglwys Sant Iago yn un o 12 eglwys o fewn Ardal Weinidogaeth ehangach Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Os ydych chi'n newydd i'r eglwys, beth am edrych ar ein tudalen newydd i'r Eglwys, sydd â llawer o wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Yma yn St James', rydym am ddod â'n cymuned ynghyd, trwy annog cyfeillgarwch newydd ac ailgynnau hen rai. Gwelwn ein heglwys fel teulu, yn credu’n gryf y dylai eglwys fod yn hwyl, yn addysgiadol ac yn bennaf oll, yn fan lle gallwch fod yn agos at Dduw.

Cymerwch olwg o gwmpas ein gwefan, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch y dudalen cysylltu â ni.

bottom of page