top of page

Mae St James’ yn un o 12 eglwys sy’n ffurfio Plwyf Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn Esgobaeth Llandaf, rhan o’r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru.

Fel arfer mae gennym wasanaethau a gweithgareddau ar y Sul yn rheolaidd ar adegau eraill, ond nid yw'r rhain yn amseroedd arferol.

Pan godir y cyfyngiadau COVID-19, bydd yr eglwys eto ar agor bob dydd i unrhyw un sy'n mynd heibio i dreulio ychydig eiliadau mewn gweddi neu fyfyrio - neu dim ond i edrych o gwmpas. 

Bydd yn bleser gennym groesawu aelodau newydd o unrhyw oed trwy fedydd, i ddathlu priodasau a, phan ddaw'r amser, i gynnal angladdau.  Mae gennym fynwent sydd wedi'i chadw'n dda ac sy'n parhau ar agor ar gyfer claddedigaethau.

Wedding at St James' Church

Wedding at St James' Church

Churchyard 1

Churchyard 1

Monument 1

Monument 1

Christmas story

Christmas story

Nativity 1

Nativity 1

Tower

Tower

Chalice in  hand 1

Chalice in hand 1

Altar and windows

Altar and windows

Mae pobl ifanc yn bwysig iawn i ni ac rydym yn falch o fod yn gysylltiedig ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes.  Mae'r ysgol fel arfer yn cynnal gwasanaethau yn Eglwys Sant Iago ac yn ein helpu gyda'n hadferiad. prosiect.

Mae'r eglwys hefyd yn cynnal gweithgareddau cymunedol amrywiol.  Mae yna wyliau blodau, boreau coffi gydag arddangosfeydd gan artistiaid lleol, cyflwyniadau ar faterion iechyd a gweithgareddau i gefnogi elusennau._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf Mae hyd yn oed wedi cael ei ddefnyddio fel gorsaf bleidleisio.

Sant Iago oedd yr eglwys gyntaf yng Nghymru i gael diffibriliwr.   Mae hwn er budd y pentref cyfan ac yn cael ei gadw ym mhorth yr eglwys, sef porth yr eglwys. byth dan glo.

cyfeillion eglwys Sant Iago

Ar wahân i'r rhai sydd fel arfer yn gallu mynychu gwasanaethau bob wythnos, mae yna lawer y mae Eglwys Sant Iago yn parhau i fod yn bwysig iawn iddynt ac sy'n dymuno sicrhau ei bod yno ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  Nodau y grŵp hwn o Gyfeillion yw:

  • Cynorthwyo i atgyweirio, cadw a gwella ffabrig adeilad yr eglwys

  • Cefnogi cynnal a chadw'r fynwent

  • Cefnogi defnydd o'r eglwys ym mywyd beunyddiol trigolion y Wig a'r rhai sy'n ymweld â'r pentref

  • Annog a chefnogi gweithgareddau sy’n tanlinellu diddordeb ehangach yr Eglwys yn y materion a’r pryderon sy’n effeithio ar bawb – yn enwedig mewn lleoliad gwledig

  • I annog diddordeb yn eglwys Sant Iago fel addoldy hynafol, wedi’i leoli’n agos at ganolfan ddysg gynharaf Prydain yn eglwys Illtud Sant yn Llanilltud Fawr

Mae Cyfeillion yn derbyn cylchlythyr blynyddol a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn.

Amdanom ni

Inside St James' Church as the congregation arrives for a service
Friends

YR EGLWYS

   YNG NGHYMRU

ESGOBAETH O

  LLANDAFF

YR EGLWYS

   YNG NGHYMRU

ESGOBAETH O

  LLANDAFF

bottom of page