top of page

Sant Iago

Ein noddwr yw Sant Iago, a adnabyddir fel ‘y Mawr’, mae’n debyg oherwydd ei fod braidd yn dalach na’r disgybl arall o’r enw Iago (‘James the Less’ neu, yn fwy parchus, ‘James the Just’), a oedd yn frawd i Iesu.

Roedd James yn fab i Sebedeus a Salome.  Roedd Zebedee yn bysgotwr ac ymunodd James a'i frawd John ag ef yn y busnes.  Roedden nhw'n gweithio gyda Peter ac Andreas pan alwyd hwynt i ganlyn yr Iesu.

Roedd y ddau frawd, ynghyd â Pedr, yn bresennol ar adegau allweddol trwy gydol gweinidogaeth Iesu. Roedden nhw yno pan iachawyd mam gwraig Pedr a phan gododd Iesu ferch Jairus.  Roedden nhw'n dystion i'r Gweddnewidiad ac roedden nhw gyda Iesu yng Ngardd Gethsemane y noson cyn ei groeshoelio.

 

Ar ôl atgyfodiad Iesu, cyfarfu ag Iago a'r disgyblion eraill ar Fôr Tiberias.  Yn dilyn esgyniad Iesu, roedd Iago ymhlith y rhai a oedd wedi ymgynnull yn yr Ystafell Uchaf pan dderbyniasant yr Ysbryd Glân a gadael. gyda dewrder i gyhoeddi yr Efengyl.

Bu farw James yn ferthyr tua 44 OC, wedi'i ddienyddio gan Herod Agrippa.

Scallop shell, a momento of Santiago de Compostela, in St James' Church, Wick
Statue of St James in Le Puy Cathedral

Cerflun o Sant Iago yn Eglwys Gadeiriol Le Puy, man cychwyn pererindod i Santiago de Compostela.  Fe'i dangosir fel pererin, gyda ffon a het lydan i atal y gwynt. ac mae'n bwrw glaw.  Mae'r het yn dwyn cragen cregyn bylchog, a oedd i ddod yn arwyddlun iddo.  Llun: Michael Krier, St James Con, 200

Mae James yn cael y clod am fynd â neges yr efengyl i Sbaen.  Aethpwyd â'i weddillion yn ôl i Compostela, sydd wedi dod yn gyrchfan i bererinion ers yr Oesoedd Canol.

Mae cragen sgolop, cofeb o Santiago de Compostela, yn hongian yn Eglwys Sant Iago yn y Wig.

bottom of page