top of page

  Deddfau Addoli cynharach:

 

 Addoliad yr Holl Saint o'r Wig

 Addoliad Sul y Beibl o'r Wig

 Addoliad Dydd Sant Luc o'r Wig

 Addoliad Cynhaeaf o'r Wig

 Addoli Sant Mihangel a'r Holl Angylion o'r Wig

 Y Drindod 15 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 14 Addoliad o'r Wig

 Coffadwriaeth am y diweddar Frenhines

 Y Drindod 12 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 11 Addoliad o Wick 

 Y Drindod 10 Addoliad o Lanilltud Fawr

 Y Drindod 8 Addoliad o Lanilltud Fawr 

 Y Drindod 7 Addoliad o'r Wig 

 Addoliad Dydd Sant Iago o'r Wig

 Addoliad Dydd Sant Tomos o'r Wig

 Y Drindod 2 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Sul y Drindod o Wick

 Addoliad y Pentecost o'r Wig

 Pasg 7 Addoliad o'r Wig

 Pasg 5 Addoli o'r Wig

 Pasg 4 Addoli o'r Wig

 Pasg 3 Addoliad o'r Wig

 Pasg 2 Addoli o'r Wig

 Dydd Pasg o Lanilltud Fawr

 Addoliad Sul y Blodau o'r Wig 

 Addoli Sul y Dioddefaint o'r Wig

 Addoli Sul y Mamau o'r Wig

 Grawys 3 Addoliad o'r Wig

 Grawys 2 Addoliad o'r Wig

 Grawys 1 Addoliad o'r Wig 

 Addoli Sul y Gweddnewidiad o'r Wig

 Addoliad Sul y Creu o'r Wig 

 Grawys -3 Addoliad o'r Wig 

 Grawys -4 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Canhwyllau o'r Wig

 Ystwyll 3 Addoliad o'r Wig

 Ystwyll 2 Addoliad o Lanilltud Fawr

 Addoliad Ystwyll o'r Wig

  2021

 Adfent 4 Addoliad o Wick

 Adfent 3 Addoliad o'r Wig

 Adfent 2 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Sul yr Adfent o Lanilltud Fawr

 Addoliad Sul y Cofio o'r Wig

 Teyrnas 2 Addoliad o'r Wig

 Addoliad yr Holl Saint o Lantiwit Fawr

 Addoliad Sul y Beibl o Lanilltud Fawr

 Y Drindod 20 Addoliad o'r Wig

  Y Drindod 19 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Cynhaeaf o'r Wig

 Y Drindod 17 Addoliad o Lanilltud Fawr

 Y Drindod 16 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 15 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 14 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 13 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 12 Addoliad o'r Wig

 Mair, Mam ein Harglwydd Addoliad o Wick 

 Y Drindod 10 Addoliad o'r Wig 

 Y Drindod 9 Addoliad o'r Wig 

 Addoliad Dydd Sant Iago o Wick 

 Y Drindod 7 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 6 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 5 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 4 Addoliad o'r Wig 

 Y Drindod 3 Addoliad o Wick 

 Y Drindod 2 Addoliad o'r Wig 

 Y Drindod 1 Addoliad o'r Wig 

 Addoliad Sul y Drindod o'r Wig 

 Addoliad y Pentecost o Lanilltud Fawr 

 Sul gwedi Dyrchafael Addoli o Lanilltud Fawr 

 Addoliad Sul Rogation o Lanilltud Fawr

 Pasg 5 Addoli o Sain Tathan

 Pasg 4 Addoli o Lanilltud Fawr

 Pasg 3 Addoliad o'r Wig

 Pasg 2 Addoli gyda Thîm y Weinidogaeth

 Sul y Pasg gyda'r Esgob June

 Addoliad Sul y Blodau 

 Addoli Sul y Mamau o'r Wig

 Grawys 3 Addoliad o Wick 

 Grawys 2 Addoliad o'r Wig 

 Grawys 1 Addoliad o'r Wig 

 Addoli Sul y Gweddnewidiad o'r Wig 

 Addoliad Sul y Creu o'r Wig 

 Addoliad Canhwyllau o'r Wig

 Ystwyll 3 Addoliad o'r Wig 

 Ystwyll 2 Addoliad o Wick 

 Bedydd Crist 

 Addoliad Ystwyll o'r Wig

 2020

 Gwasanaeth Nadolig ar y Cyd

 homili Dydd Nadolig Tad Craig

 Offeren hanner nos o Illtud Sant

 Gwasanaeth Crib Plwyf 2020

 Dewch i'r Crib

 Adfent 4 Addoliad o'r Wig 

 Adfent 3 Addoliad o'r Wig

 Adfent 2 Addoliad o'r Wig

 Adfent 1 Addoliad o'r Wig 

 Crist y Brenin Addoli o'r Wig

 Teyrnas 3 Addoliad o'r Wig 

 Deddf Coffadwriaeth o'r Wig

 Addoliad yr Holl Saint o'r Wig

 Addoliad Sul y Beibl o'r Wig 

 Addoliad Sant Luc o Wick 

 Y Drindod 18 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Cynhaeaf o'r Wig

 Y Drindod 16 Addoliad o'r Wig 

 Addoliad Sant Mathew o'r Wig

 Y Drindod 14 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 13 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 12 Myfyrdodau o'r Fynwent

 Y Drindod 11 Addoliad o'r Wig

 Fendigaid Forwyn Fair Addoli o'r Wig

 Addoliad Dydd Mary Sumner o'r Wig

 Y Drindod 8 Addoliad o'r Wig

 Addoliad Dydd Sant Iago o'r Wig

 Y Drindod 6 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 5 Addoliad o'r Wig

 Drindod 4 homili Tad Craig

 Ysgolion Dydd San Pedr ac Addoliad Teuluol

 Addoliad Dydd San Pedr o'r Wig

 Y Drindod 2 Addoliad o'r Wig

 Y Drindod 1 Ysgolion ac Addoliad Teuluol

 Y Drindod 1 Addoliad o'r Wig

 Ysgolion Corpus Christi ac Addoliad Teuluol

 Addoliad Sul y Drindod o'r Wig

 Addoliad y Pentecost o'r Wig 

 Sul gwedi Dyrchafael Addoli o'r Wig 

 Gweddi ar Noswyl y Dyrchafael 

 Ysgolion Rogation ac Addoliad Teuluol 

 Addoliad Sul Rogiad o'r Wig

 Pasg 5 Addoli o'r Wig

 Boreol Weddi ar gyfer Diwrnod VE

 Pasg 4 Ysgol ac Addoliad Teuluol

 Addoliad y Pasg 4 Sul

 Pasg 3 Ysgol ac Addoliad Teuluol

 Addoliad y Pasg 3 Sul

 Pasg 2 Ysgol ac Addoliad Teuluol

 Addoliad y Pasg 2 Sul 

 Offeren Sul y Pasg

 Gorsafoedd y Groes

 The  Swper Olaf ar Ddydd Iau Cablyd

 Gwylio'r Dioddefaint

 Addoliad Wythnos Sanctaidd i ysgolion

 Addoliad Sul y Blodau o'r Wig

 Deddf Addoli ar gyfer Sul y Dioddefaint o'r Wig

 homili Sul Dioddefaint y Tad Craig(testun)

 Neges Sul y Mamau Tad Craig

bottom of page