top of page

Ceisiadau ar gyfer cyfadran

Rydym wedi gwneud cais i Lys Esgobaeth Llandaf am ganiatâd i wneud y gwaith canlynol:

  •  Adleoli allor

  •  Trwsio gwaith carreg o amgylch ffenestr y gangell

  •  Atgyweiriadau i'r twr

Hysbysiad cyhoedduso'r ceisiadau wedi eu harddangos yn yr eglwys.  Darperir copïau o'r hysbysiadau isod hefyd ynghyd â'r dogfennau a gyflwynwyd i gefnogi'r ceisiadau:

Rydym hefyd yn ymgynghori â Phwyllgor Ymgynghorol Esgobaeth Llandaf ar ymarferoldeb gosod toiled a man lluniaeth yn yr eglwys.

Gosod toiled a man lluniaeth

Datganiad o Anghenion

bottom of page